Referat Gospodarki Przestrzennej

 1. Referat Gospodarki Przestrzennej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje 224-226, II piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 203, +48 032 267 9 203, fax +48 032 267 91 37. e-mail: rozwoj@um.bedzin.pl
 2. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej - Rafał Adamczyk
 3. Do zadań  Referatu Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:
 • opracowywanie programów gospodarczego rozwoju miasta i przedkładanie ich do zatwierdzania organom gminy oraz nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie banku ofert terenów inwestycyjnych podmiotów krajowych i zagranicznych,
 • podejmowanie działań związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
 • ustalanie przeznaczenia i zasad gospodarowania terenami w mieście,
 • realizacja zadań związanych z przygotowaniem i sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • realizacja zadań związanych  ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego,
 • współdziałanie i koordynacja przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich, planów wykraczających poza gminy oraz opracowań wynikających z realizacji polityki przestrzennej kraju,
 • ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowanie planistyczno - urbanistycznej dokumentacji ofertowej w zakresie zagospodarowania terenów
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania – renta planistyczna,
 • koordynowanie spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Gospodarki Przestrzennej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 17:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:10.09.2009 15:15