Zarządzenie Nr 29/2016

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 27 grudnia 2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2017 rok

 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870)

 

zarządzam:

§ 1

Zatwierdzić plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć głównemu specjaliście Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydenta Miasta

 

(-) Łukasz Komoniewski

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.01.2017 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.12.2016
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.01.2017 12:39