Porządek obradBRM 0052/LVIII/06                                                                             Będzin, 7 sierpnia 2006 r.


                                                                                                Szanowna Pani Radna
                                                                                                Szanowny Pan Radny


                 Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 10 sierpnia 2006 roku (czwartek) na godzinę 18.00 LVIII sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ uchylenia uchwały Nr LII/573/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metropolitalny" z siedzibą w Katowicach,
  2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Będzin umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych boisk sportowych - budowa boisk przy Miejskim Zespole Szkół nr 3",
  3/ zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w związku z realizacją projektu "Sportowcy - ambasadorami swoich krajów" w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież",
  4/ zmian budżetu miasta na 2006 rok,
  5/ zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia,
  6/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły".
 4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                             Sławomir Brodziński

                                                                                                 Przewodniczący 
                                                                                           Rady Miejskiej w Będzinie

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVIII sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.08.2006 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.09.2006 09:20