LVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 sierpnia 2006 r.

w sprawie:

 • uchylenia uchwały Nr LII/573/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metropolitarny" z siedziba w Katowicach
  Uchwała Nr LVII/643/2006
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Będzin umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych boisk sportowych - budowa boisk przy Miejskim Zespole Szkół nr 3"
  Uchwała Nr LVII/644/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w związku z realizacją projektu: "Sportowcy - ambasadorami swoich krajów" w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież"
  Uchwała Nr LVII/645/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/646/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Teatru Dzieci Zagłębia
  Uchwała Nr LVII/647/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
  Uchwała Nr LVII/648/2006
 • przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LVII/649/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.08.2006 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:14.08.2006 13:38