Porządek

BRM 0052/LIX/06                                                                            Będzin, 24 sierpnia 2006 r.


                                                                                                     Szanowny Pan Radny
                                                                                                     Szanowna Pani Radna

                Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2006 roku (wtorek) na godzinę 16.30 LIX sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1/ współfinansowania z budżetu miasta remontu mostu w ciągu ul. Słowiańskiej w Będzinie w ramach II etapu "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego",
    2/ zmiany zapisu w Załączniku nr 11 do uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2006 rok,
    3/ zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji miejskich pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ulicy Konopnickiej".
  4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

                                                                                   Sławomir Brodziński

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIX sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:25.08.2006 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.09.2006 09:21