ZP.2.2017.MZwB                                                                                        Będzin, dnia 29.03.2017 r.

 

 


 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    

 

 

1.ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Zagłębia w Będzinie reprezentowane przez

Dyrektor Wiolettę Mikułę

42 - 500 Będzin ul. ul. Świerczewskiego 15

REGON: 000282079 NIP: 625-167-74-53

tel. 32 267 77 07 fax. 32 267 77 07

e-mail: sekretariat@muzeum.bedzin.pl

 

2.NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – II etap”.
 

3.NAZWY FIRM I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI  OFERTY

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  1.  

Jarosław Wojciechowski JW-INVESTMENT
Wożuczyn 73, 22-640 Rachanie


  1.  

Firma Handlowa LIPIŃSKI s.c.
ul. Bobrowskiego 2/27, 31-552 Kraków

  1.  

Konsorcjum firm:

Lider: Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych Maciej Mazur

ul. Dietla 56/1, 31-039 Kraków

Uczestnik: Veridian Rewitalizacja Przestrzeni Zabytkowych Ewa Bartkowiak

ul. Solipska 7C, 02-482 Warszawa

 

4.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

Numer

oferty

 

Liczba pkt
w kryterium

 cena

 

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
 


Liczba pkt
w kryterium
wysokość kary umownej
za opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy

 


RAZEM

1

52,07

30,00

10,00

92,07

2

50,87

30,00

10,00

90,87

3

60,00

30,00

10,00

100,00

 

5.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Oferta nr 3

Konsorcjum firm:

Lider: Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych Maciej Mazur

ul. Dietla 56/1, 31-039 Kraków

Uczestnik: Veridian Rewitalizacja Przestrzeni Zabytkowych Ewa Bartkowiak

ul. Solipska 7C, 02-482 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – II etap”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.03.2017 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
29.03.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.05.2017 11:03

Rejestr zmian dokumentu