Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.08.2006 r.

w sprawie:

 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/381/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/382/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/383/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/384/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Zarządzenie Nr 0151/385/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/386/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/387/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie Nr 0151/388/2006
 • zmian w budżecie miasta i zmian w układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/389/2006
 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/390/2006
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego w oficynie przy Placu 3-go Maja nr 5 w Będzinie z wniosku Pani Urszuli Janikowskiej
  Zarządzenie Nr 0151/391/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargów na najem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/392/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do przetargu na najem lokali mieszkalnych
  Zarządzenie Nr 0151/393/2006
 • Unieważnienia pierwszego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Zawodzie nr 2 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/394/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.08.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:25.08.2006 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:04.10.2006 09:47