ZARZĄDZENIE  Nr 0151/ 390 /2006 
PREZYDENTA    MIASTA   BĘDZINA
z  dnia    24 sierpnia  2006  roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku.

                    Na   podstawie  art. 30   ust. 2   pkt 4   ustawy   z   dnia  8 marca  1990 roku 
o  samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591                    z późniejszymi zmianami) art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku 
w sprawie budżetu miasta na 2006 rok -

zarządzam :


§1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2006 roku stanowiącą  Załącznik  Nr 1  do  niniejszego  zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć  informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2006 roku Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach w  terminie  do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

 
§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                      Radosław Baran 
                                                                     Prezydent Miasta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Będzin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:25.08.2006 16:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:25.08.2006 16:51