INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2016” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Będzin, dnia 07.06.2017 r.

WO.271.2.23.2017                                                                            

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2016” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Biuro Inżynieryjne Martex

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

01.06.2017 r.

Część I – SP nr 4:

9.248,37 zł

Część II – MZS nr 2:

3.469,83 zł

2.

GRUPA MAC S.A.

ul. Witosa 76

25-561 Kielce

02.06.2017 r.

Część I – SP nr 4:

8.793,13 zł

Część II – MZS nr 2:

2.809,37 zł (cena po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej)

3.

Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

06.06.2017 r.

Część I – SP nr 4:

8.985,21 zł

Część II – MZS nr 2:

4.051,52 zł

4.

„JANGAR”

Grażyna Gach

Aleja Wyścigowa 18/39

02-681 Warszawa

06.06.2017 r.

Część I – SP nr 4:

7.481,59 zł (cena po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej)

Część II – MZS nr 2:

2.651,19 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU:

 

Dla Części I zamówienia:

„JANGAR” Grażyna Gach

Aleja Wyścigowa 18/39, 02-681 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

Dla II Części zamówienia:

„JANGAR” Grażyna Gach

Aleja Wyścigowa 18/39, 02-681 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2016” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:07.06.2017
Data publikacji:07.06.2017 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż