Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej Będzina

w sprawie:

 • Zmiany nazw ulic na terenie miasta Będzina
  Druk XXXVII/6
 • dostosowania nazwy ulicy na terenie miasta Będznia do przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Druk XXXVII/7
 • Zmiany nazw ulic na terenie miasta Będzina
  Druk XXXVII/8
 • zmiany uchwały Nr VII/25/70 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 13 kwietnia 1970 roku w sprawie nadania nazwy nieoznaczonej dotąd ulicy położonej w Będzinie między ul. Kochanowskiego i Sobieskiego
  Druk XXXVII/9
 • zmiany uchwały Nr XX/56/80 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 12 sierpnia 1980 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta
  Druk XXXVII/10
 • zmiany uchwały Nr III/17/74 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 18 kwietnia 1974 roku w sprawie zmiany i nadawania nowych nazw ulic na terenie miasta Będzina
  Druk XXXVII/11
 • zmiany uchwały Nr XXIX/96/73 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 29 marca 1973 roku w sprawie przemianowania zazw ulic położonych w Będzinie i Łagiszy
  Druk XXXVII/12
 • zmiany uchwały Nr XIV/70/76 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 20 grudnia 1976 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy, placu i osiedla
  Druk XXXVII/13
 • zmiany uchwały Nr XVII/126/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991 roku w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w gminie – miasto Będzin
  Druk XXXVII/14
 • zmiany uchwały Nr IX/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 10 stycznia 1990 roku w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta
  Druk XXXVII/15
 • zmiany uchwały Nr XXV/291/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w rejonie ulic: Podsiadły i Wincentego Pola w Będzinie
  Druk XXXVII/16
 • zmiany uchwały nr XXXIV/418/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Będzinie przy dworcu PKP, w brzmieniu "Plac Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej"
  Druk XXXVII/17
 • zmiany uchwały Nr XLV/439/2013 Rady Miesjkiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy dla placu przed filią Ośrodka Kultury w Będzinie – Grodźcu
  Druk XXXVII/19
 • zmiany uchwały Nr XV/142/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 22 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym w rejonie Górek Małobądzkich w Będzinie
  Druk XXXVII/21
 • zmiany uchwały Nr XLIV/438/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 wrzesnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulicy 11 Listopada i ulicy Piłsudskiego w Będzinie
  Druk XXXVII/23
 • uchylenia cześci uchwały Nr IV/12/90 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 10 września 1990 roku w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu Zamkowe (przedsięwzięcie wariant VII)
  Druk XXXVII/24
 • uchylenia nazwy istniejącej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego
  Druk XXXVII/25
 • zmiany uchwały Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu sieci prowadzonych przez miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
  Druk XXXVII/42
 • ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
  Druk XXXVII/43
 • zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina
  Druk XXXVII/45
 • rozszerzenia cmentarza komunalnego w Będznie
  Druk XXXVII/46


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - XXXVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:09.06.2017 09:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:09.06.2017 09:50