Biuro Zamówień Publicznych

 1. Biuro Zamówień Publicznych mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokój nr 117, I piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 238, tel. +48 032 267 91 34; e-mail: wim@um.bedzin.pl
 2. Kierownik Biura - Jacek Pawełek, pokój nr 117, I piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 238 lub +48 032 267 91 34.
 3. Do szczegółowych zadań Biura  należą sprawy:
 • Koordynacja zadań związanych z  ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie postępowania dotyczącego  zamówień  publicznych.
 • Wnioskowanie do Prezydenta  Miasta o powołanie komisji przetargowej.
 • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Przygotowywanie i dystrybucja materiałów przetargowych.
 • Fakturowanie sprzedaży materiałów przetargowych.
 • Zamieszczanie ogłoszeń o przetargach  w internecie i na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
 • Prowadzenie rejestru  dokumentacji zamówień publicznych i umów  zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych .
 • Archiwizacja dokumentacji zamówień  publicznych i umów  zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych .
 • Przygotowywanie projektów umów, aneksów umów  zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych .
 • Opracowywanie i ogłaszanie w biuletynie  zamówień publicznych rocznych planów zamówień publicznych.
 • Opracowywanie wszelkich opinii, uwag oraz propozycji  dotyczących umów o zamówieniach publicznych.
 • Przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych.
 • Przyjmowanie i wysyłanie  korespondencji.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuro Zamówień Publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 17:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:20.04.2009 09:29