Będzin, dnia 8 sierpnia 2017 roku

BRM.0002.XXXIX.2017

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) na godzinę 16.00 XXXIX sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe,

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru dla Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie,

  • zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok,

    zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017 - 2028.

4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.08.2017 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.08.2017
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 08:31