Będzin, dnia 12 września 2017 roku

BRM.0002.XL.2017

 

Szanowny Pan/Pani

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 września 2017 roku (czwartek) na godzinę 15.00 XL sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 4719 S - ulica Małobądzka w Będzinie - etap V,
  • zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017 – 2028.

  1. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.09.2017 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.09.2017
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 08:32