Będzin, dnia 20 września 2017 roku

BRM.0002.XLI.2017

 

 

Szanowny Pan/Pani

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 września 2017 roku (środa) na godzinę 10.00 XLI sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2017 roku:

  1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta
  Annę Pawęzowską,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  3/ dyskusja.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ zmiany uchwały Nr XXXVII/318/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2017 roku,

  2/nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,

  3/ nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie,

  4/ ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji i zakresu działania nowej Filii nr 3 Dworzec,

  5/ przystąpienia Będzina do Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”,

  6/ zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok,

  7/ zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017 – 2028,

  8/ rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Adama Guzika na działalność Prezydenta Miasta Będzina.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 8. Interpelacje i zapytania Radnych.

 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLI sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.09.2017 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.09.2017
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 08:33