Będzin, dnia 22.09.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe 2

 

Muzeum Zagłębia w Będzinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

„Remont drogi dojazdowej do Zamku”

2. Termin realizacji*:

- od dnia 9.10.2017 do dnia 13.11.2017 r.

3. Istotne warunki zamówienia:

- roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z projektem budowlanym remontu drogi na zamek zaakceptowanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (projekt w załączeniu);

- wykonawca winien dysponować kierownikiem robót budowlanych z uprawnieniami do prac przy obiektach zabytkowych;

- do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonania robót budowlanych.

 

4. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z kosztorysem ofertowym wykonania robót budowlanych należy złożyć w siedzibie Muzeum Zagłębia w Będzinie (adres: ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin) lub przesłać na nr faksu 32 267 77 07 lub drogą mailową na adres sekretariat@muzeum.bedzin.pl, do dnia 29.09.2017 r. do godz. 11:00

 

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

W załączeniu

- wzór oferty Wykonawcy

- projekt budowlany

* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe 2 Przedmiot zamówienia: „Remont drogi dojazdowej do Zamku”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.09.2017 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Mikuła
Data na dokumencie:22.09.2017
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.09.2017 12:58