Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA

Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA

 

Mając na uwadze przypadki występowania choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) pragnę Państwu przypomnieć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt posiadacz zwierzęcia oraz w odniesieniu do zwierząt wolno żyjących (dzikich) myśliwi oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W przypadku poinformowania wójta burmistrza prezydenta miasta, zgodnie z art. 42 ust. 4 ww. ustawy, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym zdarzeniu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.10.2017
Data publikacji:17.10.2017 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż