Będzin, dnia 6 grudnia 2017 roku

BRM.0002.XLIV.2017

 

Szanowny Pan/Pani

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień 13 grudnia 2017 roku (środa) na godzinę 10.00 XLIV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Uroczyste wręczenie Stypendiów Miasta Będzina uczniom i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2016/2017.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028:

1/ przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 - 2028 przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,

2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

3/ dyskusja,

4/ podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028.

 1. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2018 rok:

1/ przedstawienie projektu budżetu miasta Będzina na 2018 rok przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,

2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

3/ dyskusja,

4/ podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok.

 1. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej Będzina i Komisji Rady Miejskiej w 2017 roku:

1/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dudzińskiego,

2/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szczepana Grymę,

3/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Jadwigę Gubałę,

4/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Marka Wieczorka,

5/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Leszka Dudka.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2018 roku,

2/ planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2018 roku,

3/ ustanowienia roku 2018 „Rokiem obchodów 660 – lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego”,

4/ zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok.

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.12.2017 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.12.2017
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 08:35