Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2017 rok
  Zarządzenie Nr 0050.496.2017pdf
  Zarządzenie Nr 0050.496.2017tekst
 • zmian w ządzeniu Nr 0050.19.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu difinansowania w 2017 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2017 roku
  Zarządzenie Nr 0050.497.2017pdf
  Zarządzenie Nr 0050.497.2017tekst
 • zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych nr 2 i 3 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze w budynku przy ul. Rybnej 18 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0050.498.2017pdf
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
  Zarządzenie Nr 0050.499.2017pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:18.12.2017 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.12.2017
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.12.2017 08:11