INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina

Będzin, dnia 28 grudnia 2017 roku

WO.272.2.39.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

telefon 32 267 92 10, faks 32 367 91 22

 

  1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.

 

  1. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1

Przedsiębiorstwo Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia Szkol-Med Beata Jędrzejewska 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 30

49.200,00 zł4. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

5. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO
ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBOR
U

Przedsiębiorstwo Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia Szkol-Med Beata Jędrzejewska 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 30

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:28.12.2017
Data publikacji:29.12.2017 08:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż