Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.1.2018.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.1.2018 r.

w sprawie:

 • zmiany treści Zarządzenia Nr 0151/66a/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. zarządzania nieruchomościami lokalowymi własności i współwłasności Gminy Będzin oraz pozostającymi w jej zarządzie
  Zarządzenie Nr 0050.9.2018 pdf
 • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0050.10.2018 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.10.2018 tekst
 • zarzązenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Zarządzenie Nr 0050.11.2018 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.11.2018tekst
 • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zarządzenie Nr 0050.12.2018 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.12.2018 tekst
 • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zarządzenie Nr 0050.13.2018 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.13.2018tekst

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.1.2018.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:08.01.2018
Data publikacji:11.01.2018 09:43