ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków zlokalizowanych na terenie miasta Będzina

Będzin, dnia 11.01.2018 r.

WO.271.1.2.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

Adres do korespondencji:

Biuro Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

tel. 32 267 92 38

fax 32 267 91 34  

przetargi@um.bedzin.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Dostawa oczyszczaczy powietrza.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków zlokalizowanych na terenie miasta Będzina (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) oraz przeszkolenie 2 pracowników z każdej jednostki z obsługi urządzeń. Liczba oczyszczaczy powietrza: 83 sztuki

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna w załaczniku

ZAMIESZCZONO DNIA 16.01.2018r.

  • DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1 WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

ZMIESZCZONO DNIA 18.01.2018 r.

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków zlokalizowanych na terenie miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.01.2018
Data publikacji:11.01.2018 15:19