INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WPFZ.271.1.2018

Będzin, 18 stycznia 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa pn. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z native speaker'em w języku angielskim w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto za 45 minut

Cena brutto łącznie

1

Centrum Językowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

10.01.2018

100,00 zł

9.000,00 zł

2

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka

ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok

11.01.2018

135,00 zł

12.150,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Centrum Językowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

(-) Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:18.01.2018
Data publikacji:18.01.2018 08:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż