ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych w Będzinie”

Będzin, dnia 23.01.2018r.

WRM-RSiIM.271.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych w Będzinie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż na terenie miasta Będzina 6 szt. wiat przystankowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna w załączniku.

ZAMIESZCZONO DNIA 29.01.2018r.

  • DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW - WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.01.2018
Data publikacji:24.01.2018 14:51