PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin

WRM-RSiIM.271.3.2018

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:  276257446 
NIP:   625-24 30 128

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

  1. "Amigo-Vet" Centrum Leczenia Zwierząt

ul. Wojciecha Kilara 48 (dawniej Róży Luksemburg), 42-506 Będzin

10.750,00

  1. Fundacja Pomocy Zwierzętom Domowym i Dzikim "Centrum Leczenia Zwierząt"

77-330 Lędyczek Drugi nr 2

6 450,00


 

4. NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY I UZASADNIENIE WYBORU

Wybrano ofertę: Fundacja Pomocy Zwierzętom Domowym i Dzikim "Centrum Leczenia Zwierząt" 77-330 Lędyczek Drugi nr 2.

Zabiegi i hospitalizacja będą się odbywały w gabinecie weterynaryjnym "CENTRUM LECZENIA ZWIERZĄT" z siedzibą w Będzinie ul. Sielecka 29
 

Najkorzystniejsza oferta, z najniższą ceną spośród wszystkich rozpatrywanych ofert.

 

Będzin 26.01.2018 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:26.01.2018
Data publikacji:01.02.2018 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż