Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Będzin, 13.02.2018 r.

 

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

 

Na podstawie Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.52.2018 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Formą konsultacji jest zamieszczenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na stronie internetowej miasta Będzina w terminie od 13 lutego 2018 r. do 27 lutego 2018 r. Komórką odpowiedzialną za ich przebieg jest Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

Ewentualne uwagi i propozycje należy składać w ww. terminie na załączonym formularzu konsultacji w kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie lub drogą korespondencyjną na adres Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin lub mailem na adres kultura@um.bedzin.pl.

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego,

  2. Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.02.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

  3. Karta opinii.

 

 

                                                                                                      Pełnomocnik Prezydenta

                                                                                                           Miasta Będzina

                                                                                                      Aneta Witkowska - Złocka

 

Dokumenty dotyczące konsultacji dostępne są w załącznikach

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.02.2018
Data publikacji:13.02.2018 20:37