Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie:

 • rozłożenia na raty mandatu karnego kredytowego
  Zarządzenie Nr 0151/452/2006
 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska
  Zarządzenie Nr 0151/453/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/454/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej do działu 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/455/2006
 • zwolnienia z obowiązku uiszczenia czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada nr 2 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/456/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 26 karta mapy 21 obręb Będzin o powierzchni 148 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Górnej
  Zarządzenie Nr 0151/457/2006
 • uchylenia Zarządzenia Nr 0151/439/06 z dnia 27 września 2006 r. oraz odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie na czas określony umowy najmu lokalu z wniosku "HALAGARDA" Spółka jawna
  Zarządzenie Nr 0151/458/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/459/2006
 • ogłoszenie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
  Zarządzenie Nr 0151/460/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na przeniesieniu wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/461/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.10.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.10.2006 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:20.10.2006 10:37