PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.70.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 21.02.2018 r.

 

 

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII.353.2018 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin

w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załaczniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.02.2018
Data publikacji:21.02.2018 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż