ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

WPFZ.271.4.2018                                                                                 Będzin, dnia 22 lutego 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446  NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa, tel.: 32 267 92 45,
e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportową polegającą na przewiezieniu zorganizowanej grupy 30 uczniów/uczennic wraz z 5 opiekunami do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa będących uczestnikami/uczestniczkami projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” -  realizowanego przez Miasto Będzin, na trasie Będzin-Warszawa-Będzin zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

KOD CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.02.2018
Data publikacji:22.02.2018 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż