INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

WPFZ.271.4.2018

Będzin, dnia 5 marca 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1

Dar Trans Tur Weinar Dariusz,

al. Młodych 8/20, 41-106 Siemianowice Śląskie

23.02.2018

2.600,00 zł

2

Firma Handlowo-Usługowa „ALGO” Aldona Golec,

ul. Kolonia Cieśle 12, 41-217 Sosnowiec

26.02.2018

2.462,40 zł

3

Machowski sp. z o.o.,

ul. Martyniaków 11, 43-602 Jaworzno

27.02.2018

2.999,00 zł

4

Przewóz Osób Autobusem Małgorzata Czernal,

ul. Witkiewicza 20/146, 41-207 Sosnowiec

27.02.2018

2.592,00 zł

5

P. W. Relax Roman Herdzik,

ul. Sobieskiego 611, 42-580 Wojkowice

1.03.2018

2.898,72 zł

6

DUKAL-TUR P.H.U. Dudek Sławomir,

ul. Romana Dmowskiego 56A/45, 41-219 Sosnowiec

1.03.2018

2.700,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Firma Handlowo-Usługowa „ALGO” Aldona Golec, ul. Kolonia Cieśle 12, 41-217 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

(-) Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:05.03.2018
Data publikacji:05.03.2018 15:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż