UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wzmocnienie, renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie”

ZP.1.2018.MZwB                                                                                        Będzin, dnia 09.03.2018 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

 

Zamawiający: Muzeum Zagłębia w Będzinie reprezentowane przez

                        Dyrektor Wiolettę Lisowską
                        42 - 500 Będzin, ul. Gzichowska 15

 

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wzmocnienie, renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie”.

Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) gdyż, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Wada postępowania związana jest z tym, że środki finansowe na realizację niniejszego zadania zostały przyznane do bezpośredniego wydatkowania Organizatorowi Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, co skutkuje koniecznością unieważnienia niniejszego postępowania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wzmocnienie, renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Wioletta lisowska
Data na dokumencie:09.03.2018
Data publikacji:09.03.2018 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż