PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12 karta mapy 27 obręb Będzin o pow. 3000 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12 karta mapy 27 obręb Będzin o pow. 3000 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości wynosi 0,70 zł za m2.

 

Czynsz płatny jest w stosunku miesięcznym do 10 - go dnia każdego miesiąca.

Do stawki za dzierżawę ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23%.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  1.500,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego Wydział Księgowo-Budżetowy (pokój 22 parter), w terminie do dnia 30 marca 2018 roku do godziny 1200.

UWAGA! Osoby, które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101, I piętro.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 109 (I piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
  • najpóźniej do dnia 30 marca 2018 roku do godziny 1200 wpłacić wadium w podanej wysokości w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydział Księgowo-Budżetowy
    (parter, pokój nr 22).

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie pokój 109 I piętro nr tel.: 32 267-91-16 lub na stronie internetowej (www.bedzin.bip.info.pl).

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez osobę wygrywającą przetarg, następuje przepadek wpłaconego przez nią wadium.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12 karta mapy 27 obręb Będzin o pow. 3000 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.03.2018
Data publikacji:13.03.2018 10:00