Będzin, dnia 14 marca 2018 roku

BRM.0002.XLVII.2018

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 19 marca 2018 roku (poniedziałek) na godzinę 16.00 XLVII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  • zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028,

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oddziału okulistyki w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – lokalizacja Będzin”.

4. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
XLVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2018 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
14.03.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.06.2018 08:18