ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa pn.: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) koryta dwudzielnego rzeki Przemszy w km 37+580 – 38+300, tj. od kładki dla pieszych w ciągu ul. Mikołaja Reja do jazu piętrzącego wodę na potrzeby awaryjnego poboru wód powierzchniowych przez GPW S.A. - Stację Uzdatniania Wody w Będzinie, (zakres rzeczowy: 0,72 km)”

Będzin, dnia 21.03.2018 r.

WRM-RSiIM.6324.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa pn.: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) koryta dwudzielnego rzeki Przemszy w km 37+580 – 38+300, tj. od kładki dla pieszych w ciągu ul. Mikołaja Reja do jazu piętrzącego wodę na potrzeby awaryjnego poboru wód powierzchniowych przez GPW S.A. - Stację Uzdatniania Wody w Będzinie, (zakres rzeczowy: 0,72 km)”.

Zakres prac przewidzianych do przeprowadzenia ogranicza się do prac utrzymaniowych koryta cieku poprzez wykonanie: wykoszenia porostów traw, krzewów i drzew (samosiejek) ze skarp i dna cieku, odcinkowego usunięcia roślin korzeniących się w dnie cieku, usunięcia namułu z koryta cieku, usunięcia warstwy ziemi z brukowanych ławeczek koryta dwudzielnego cieku, usunięcia warstwy ziemi z brukowanych odcinków skarp cieku, uzupełnienia ubytków kamiennego ubezpieczenia koryta cieku, wykonanie zejścia technicznego w formie schodowej, przygotowanie dwóch miejsc do montażu tymczasowego pomostu pływającego, a także zakup i montaż pomostu pływającego. Powyższe prace mają na celu stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku wraz z miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca przyjmując do wykonania ww. prace obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa pn.: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) koryta dwudzielnego rzeki Przemszy w km 37+580 – 38+300, tj. od kładki dla pieszych w ciągu ul. Mikołaja Reja do jazu piętrzącego wodę na potrzeby awaryjnego poboru wód powierzchniowych przez GPW S.A. - Stację Uzdatniania Wody w Będzinie, (zakres rzeczowy: 0,72 km)”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:21.03.2018
Data publikacji:23.03.2018 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż