Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Będzin, 28.03.2018 r.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina

w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Na podstawie Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.188.2018 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

Formą konsultacji jest zamieszczenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie na stronie internetowej miasta Będzina w terminie od 28.03.2018 r. do 11.04.2018 r. Komórką odpowiedzialną za ich przebieg jest Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

Ewentualne uwagi i propozycje należy składać w ww. terminie na załączonym formularzu konsultacji w kancelarii Urzędu Miejskiego lub mailem na adres kultura@um.bedzin.pl.

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

  2. Zarządzenie Nr 0050.188.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.03.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

  3. Karta opinii.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:28.03.2018
Data publikacji:28.03.2018 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż