Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.193.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 30.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII.353.2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości. Na konkurs ofert dot. wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Będzina w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku, na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł, wpłynęło 7 ofert. Komisja Konkursowa w drodze postępowania konkursowego uznała, że 6 ofert spełniło warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione.

W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące zadania:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

Klub Sportowy Orient

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo i kick boxing.

 

5.000,00

Koło PZW nr 1 Będzin

Organizacja zawodów wędkarskich, upowszechnianie wędkarstwa.

 

2.000,00

MUKS Ksawera

Szkolenie dziewcząt w zakresie gry w mini piłkę siatkową, w siatkówkę plażową oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPS i SZS w Katowicach oraz zaprzyjaźnione kluby.

 

 

11.000,00

UKS Dragon

Organizacja obozu szkoleniowego dla pływackiej grupy wyczynowej UKS Dragon.

 

5.000,00

Koło PZW nr 85 KWK Paryż Ksawera

Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich.

 

2.000,00

Zagłębiowski Klub Karate Kyokushin

Będzińska Akademia Karate Kyokushin.

 

5.000,00

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.04.2018 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:30.04.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.04.2018 00:02