PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu składającego się z części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7 km. 51 oraz 23/14 km. 50 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking strzeżony dla samochodów osobowych

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu składającego się z części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7 km. 51 oraz 23/14 km. 50 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking strzeżony dla samochodów osobowych.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości wynosi 1,40 zł za m2 terenu o powierzchni 1100 m2.

 

Czynsz płatny jest w stosunku miesięcznym do 10 - go dnia każdego miesiąca.

Do stawki za dzierżawę ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23%.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  1.500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydział Księgowo-Budżetowy nr konta 44  1050  1142  1000  0023  0074  0087 ING Bank Śląski S.A. lub w kasie Urzędu Miejskiego Wydział Księgowo-Budżetowy (pokój 22 parter), w terminie do dnia 2 maja 2018 roku do godziny 1300.

UWAGA! Osoby, które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2018 roku o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101, I piętro.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie
    ul. 11 Listopada 20, pokój 109, I piętro oraz w
    Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Będzina.
  • najpóźniej do dnia 2 maja 2018 roku do godziny 1400 wpłacić wadium w podanej wysokości na wskazany wyżej rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydział Księgowo-Budżetowy ( parter, pokój nr 22).

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie pokój 109 I piętro nr tel.: 32 267-91-16 lub na stronie internetowej (www.bedzin.bip.infp.pl).

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez osobę wygrywającą przetarg, następuje przepadek wpłaconego przez nią wadium.

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu składającego się z części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7 km. 51 oraz 23/14 km. 50 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking strzeżony dla samochodów osobowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.03.2018
Data publikacji:10.04.2018 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż