Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.04.2018.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie:

 • zarządzenie konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w spraiwe przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022
  Zarządzenie Nr 0050.206.2018pdf
  zarządzenie Nr 0050.206.2018tekst
 • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina
  na lata 2018-2022
  Zarządzenie Nr 0050.207.2018pdf
  Zarządzenie Nr 0050.207.2018tekst

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.04.2018.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.04.2018
Data publikacji:12.04.2018 13:57