PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 13/3 karta mapy 60 obręb Będzin, o powierzchni 515 m².

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00051500/0

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami – symbol planu 3MNU

 

Cena wywoławcza wynosi: 67.500,00 zł netto

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 6.000,00 PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 18.05.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo - Budżetowego numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Będzin. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.04.2018 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:11.04.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.05.2018 00:01