PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Rolniczej

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Rolniczej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem ewid. 190 karta mapy 33 obręb Będzin, o pow. 852 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce o numerze ewid. 183/2 karta mapy 33 obręb Będzin, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.

 

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:

  • KA1B/00004414/6 – dla działki oznaczonej numerem 190

  • KA1B/00047483/3 – dla działki oznaczonej numerem 183/2 (droga wewnętrzna)

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol planu B 16 MN

 

Cena wywoławcza wynosi: 93.750,00 zł netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 9.000,00 PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 11.05.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. oddział w Będzinie numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Rolniczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:11.04.2018
Data publikacji:12.04.2018 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż