ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Bieżące utrzymanie placów zabaw i wybiegu dla psów”

Będzin, dnia 11.04.2018 r.

WOŚ.271.9.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą: ul. 11 Listopada 20,

42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bieżące utrzymanie placów zabaw i wybiegu dla psów”

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50 87 00 00 - 4 usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw,

77 30 00 00 - 3 usługi ogrodnicze.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu kontroli pięcioletniej, rocznej, funkcjonalnej i regularnej 18 placów zabaw i 1 wybiegu dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Będzina - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. W zakres zadania wchodzić będzie bieżące utrzymanie powyższych terenów oraz utrzymanie porządku i estetyki, koszenie i grabienie trawników (w tym koszenie 1 m za ogrodzeniem) oraz pielęgnacja zieleni .

Szczegółowe wymagania dotyczące bieżącego utrzymania placów zabaw i wybiegu dla psów zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Bieżące utrzymanie placów zabaw i wybiegu dla psów”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:11.04.2018
Data publikacji:16.04.2018 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż