Będzin, dnia 13 kwietnia 2018 roku

BRM.0002.XLIX.2018

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) na godzinę 15.30 XLIX sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki TBS „Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie.

  4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIX sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:16.04.2018 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.04.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 08:20