OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ kwot wykonania usług transportowych w związku z realizacją projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Miasto Będzin zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowych kwot wykonania usług transportowych w maju i czerwcu 2018 roku według poniższej specyfikacji:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie:

 

1. 10.05.2018 r. - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, liczba osób 15 + 2 opiekun – koszt …....................... zł netto.

2. 11.05.2018 r. - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, 42-436 Smoleń, liczba osób 15 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

3. 18.05.2018 r. - Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów, liczba osób 15 + 2  – koszt …....................... zł netto.

4. 30.05.2018 r. - British Culture Quiz, Katowice, liczba osób 13 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

5. 11.06.2018 r. - Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, liczba osób 15 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie:

 

1. 22.05.2018 r. - Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera Jaworzno, ul. świętego Wojciecha 100, 43-600 Jaworzno, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 23.05.2018 r. - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

3. 28.05.2018 r. - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

4. 14.06.2018 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

5. 19.06.2018 r. - JuraPark Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów, liczba osób 40 + 4 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie:

 

1. 17.05.2018 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 10 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie (+ klasy gimnazjalne):

 

1. 18.05.2018 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 20 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 15.05.2018 r. - JuraPark Krasiejów, ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów, liczba osób 6 + 1 opiekun – koszt …....................... zł netto.

3. 16.05.2018 r. - Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90, 41-922 Radzionków, liczba osób 8 + 1 opiekun – koszt …....................... zł netto.

4. 05.06.2018 r. - Zajazd Jurajski, ul. Podlesice 1, Podlesice koło Kroczyc stamtąd przejazd na Pustynię Błędowską, ul. Piaskowa, 32-310 Klucze, liczba osób 8 + 1 opiekun  – koszt …....................... zł netto.

 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie:

 

1. 15.05.2018 r. - Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-205 Sosnowiec, liczba osób 8 + 1 opiekun – koszt …....................... zł netto.

2. 22.05.2018 r. - Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-205 Sosnowiec, liczba osób 8 + 1 opiekun – koszt …....................... zł netto.

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie:

 

1. 16.05.2018 r. - Planetarium Śląskie w Chorzowie, aleja Planetarium 4, 41-500 Chorzów, liczba osób 16 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 8.05.2018 r. - Uniwersytet Rozwoju oddział w Chorzowie, ul. Targowa 4, 41-503 Chorzów, liczba osób 16 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

3. 17.05.2018 r. - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, liczba osób 16 + 2 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Gimnazjum nr 1 w Będzinie:

 

1. 15.05.2018 r. - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów, liczba osób 70 + 7 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

2. 23.05.2018 r. - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów, liczba osób 30 + 3 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

3. 01.06.2018 r. - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, al. Pokoju 68, 31-580 Kraków, liczba osób 100 + 10 opiekunów – koszt …....................... zł netto.

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju szacując wartość zamówienia publicznego należy bazować na najbardziej aktualnych cenach, najlepiej przeprowadzając rozeznanie rynku u potencjalnych wykonawców, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w ustaleniu szacunkowych kwot powyższych przejazdów.

 

UWAGA! Odpowiedź na niniejszy dokument NIE będzie traktowany jako oferta Wykonawcy, a jedynie pomoc w określeniu trybu wyłonienia Wykonawcy. Wyłonienie Wykonawcy powyższych przejazdów będzie stanowiło element postępowań, które Miasto Będzin będzie mogło wszcząć po ustaleniu wartości szacunkowej.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie szacunkowych kwot netto do dnia 19.04.2018 r. na adres
e-mail: aleksandra.lipa@um.bedzin.pl.


W przypadku pytań proszę o kontakt na adres e-mail: aleksandra.lipa@um.bedzin.pl lub pod numerami telefonów: 32 267 92 45, osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ kwot wykonania usług transportowych w związku z realizacją projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż