INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 1 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”

Będzin, 16 kwietnia 2018 r.

WPFZ.271.6.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 1 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

10.04.2018 r.

6 851,20 zł

2.

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

11.04.2018 r.

8 875,70 zł

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

11.04.2018 r.

9 579,90 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 1 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:16.04.2018
Data publikacji:16.04.2018 16:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż