Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Będzina w sprawie zmiany uchwał w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Będzinie oraz ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie

Będzin, dnia 17.04.2018 r.
 

Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Będzina

 w sprawie zmiany uchwał w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Będzinie oraz ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie.

Na podstawie § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Będzina wydał zarządzenie Nr 0050.223.2018 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej Będzina w sprawie zmiany uchwał w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Będzinie oraz ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie.

Konsultacje zarządzono w terminie 14 dni od daty zamieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej miasta Będzina. Komórką odpowiedzialną za ich przebieg jest Wydział Rozwoju Miasta.

Ewentualne uwagi i propozycje należy składać na załączonym formularzu konsultacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii lub drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
 

lub e-mailem gospodarka.komunalna@um.bedzin.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Będzina w sprawie zmiany uchwał w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Będzinie oraz ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.04.2018
Data publikacji:17.04.2018 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż