Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 maja 2018 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie: ING Bank Śląski S. A., nr:  89 1050 1142 1000 0023 0073 8404  z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 30 oraz pod  nr telefonu (32) 267-91-66.

Jednocześnie informuję, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji  o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie dokonana wpłaty II raty opłaty powiększonej o opłatę dodatkową. W przypadku niedokonania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18, ust. 12, pkt 5, lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 maja 2018 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.04.2018 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.04.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.06.2018 00:00