INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WPFZ.271.10.2018                                                                                    Będzin, 23 kwietnia 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

P.U.H. MERITUM Adam Kruk

ul. Struga 29

20-709 Lublin

17.04.2018 r.

4 049,00 zł

2.

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

18.04.2018 r.

5 028,25 zł

(po poprawie omyłki rachunkowej)

3.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

18.04.2018 r.

4 353,00 zł

4.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

19.04.2018 r.

3 791,05 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. – ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

                                  

V. INNE

 

Zamawiający dokonał poprawy omyłki rachunkowej w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę: PPHU CHEC – ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska, z ceny brutto razem 5 028,24 zł na 5 028,25 zł.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:23.04.2018
Data publikacji:24.04.2018 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż