PREZYDENT MIASTA BĘDZINA WOJ.ŚLĄSKIE OGŁASZA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy drodze krajowej DK 86 oraz ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 27/2 i 27/4 karta mapy 50 obręb Będzin, o pow. łącznej 3 ha 9794 m2.

BĘDZIN WOJ. ŚLĄSKIE – ok. 4 ha POD ZABUDOWĘ KOMERCYJNĄ USŁUGOWĄ – ATRAKCYJNA LOKALIZACJA !

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA WOJ.ŚLĄSKIE

OGŁASZA

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy drodze krajowej DK 86 oraz ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 27/2 i 27/4 karta mapy 50 obręb Będzin, o pow. łącznej 3 ha 9794 m2.

 

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową.

 

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00014871/0.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 4.500.000,00 zł netto

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 450.000 PLN

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniach:

29.06.2017 r. - I przetarg

02.10.2017 r. - II przetarg

28.03.2018 r. - kolejny przetarg

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101, I piętro.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz informacje związane z zagospodarowaniem nieruchomości, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

 

  • najpóźniej do dnia 27 czerwca 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • najpóźniej do dnia 27 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową . Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „Kolejny Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy DK 86 i ul. Żeromskiego” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta ( I piętro).

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA WOJ.ŚLĄSKIE OGŁASZA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy drodze krajowej DK 86 oraz ul. Żeromskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 27/2 i 27/4 karta mapy 50 obręb Będzin, o pow. łącznej 3 ha 9794 m2.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:26.04.2018
Data publikacji:26.04.2018 15:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż