ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Katowice, dnia 18 kwietnia 2018r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Prlogis Poland LXII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wygaszenie Decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.11.2007r. znak: WAiŚ.62233-14/07 wydanego przez Starostę będzińskiego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu centrum logistycznego zlokalizowanego przy ul. Sieleckiej/Zagórskiej w Będzinie.

Pełna treść zawiadomienia dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Andrzej Kitel
Data na dokumencie:18.04.2018
Data publikacji:30.04.2018 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż