Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę transportową na Uniwersytet Rozwoju oddział w Chorzowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

WPFZ.271.12.2018

Będzin, dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Usługa transportowa na Uniwersytet Rozwoju oddział w Chorzowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

P. W. Relax Roman Herdzik,

ul. Sobieskiego 611, 42-580 Wojkowice

345,00 zł

2

P.H.U. „GPS-TRANS” Gzyl Piotr,

ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

321,84 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

P.H.U. „GPS-TRANS” Gzyl Piotr, ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

 

(-) Rafał Adamczyk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę transportową na Uniwersytet Rozwoju oddział w Chorzowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:30.04.2018
Data publikacji:02.05.2018 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż