Zapytanie ofertowe zamówienia na usługę transportową do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446  NIP: 625 24 30 128

Osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa, tel.: 32 267 92 45,
e-mail: aleksandra.lipa@um.bedzin.pl

Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest w załącznikach.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 8.05.2018r.

  • Do Wykonawców 1

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe zamówienia na usługę transportową do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.05.2018
Data publikacji:04.05.2018 14:12